21

Dzisiejszemu człowiekowi brakuje uporządkowania