2

O. Jan Bereza OSB odszedł do Pana… Kazanie z mszy pogrzebowej