6

Wytrwałość w trudnościach – Czwartek po Popielcu (6 marca 2014)