0

Najpierw pojednaj się ze swoim bratem (14 marca 20140)