1

Przemienienie Pańskie – 2. Niedziela Wielkiego Postu (rok A)