0

Łagodność i opanowanie rodzą modlitwę – Dzień 23