0

Jezus gromadzi w jedno rozproszone dzieci Boże (12 kwietnia 2014)