0

Wielki Poniedziałek – Służyć ubogim i Chrystusowi (14 kwietnia 2014)