10

Jak to Karol Wojtyła w rękę Ojca Leona pocałował