0

Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity – Uroczystość św. Wojciecha (28 kwietnia 2014)