2

Kto św. Antoniemu podłożył świnię czyli kilka słów o raju