0

Co najbardziej przeszkadza w spotkaniu Boga? (5 maja 2014)