0

Słowa Jezusa w konfrontacji z ludzkim myśleniem (9 maja 2014)