1

Wybranie Świętego Benedykta, opata, na głównego patrona całej Europy (List apostolski papieża Pawła VI)