0

Braterstwo narodów opiera się na wartościach duchowych (Jan Paweł II)