2

Pokora rodzi się z otwarcia na wewnętrzną prawdę – Święto Nawiedzenia NMP (31 maja 2014)