0

Wy jesteście światłem świata. Co to konkretnie dla nas znaczy? (10 czerwca 2014)