14

Niezrozumienie zasadniczej myśli Pana Jezusa (13 czerwca 2014)