1

Wszystko zmierza ku prostocie (14 czerwca 2014)