22

Trójca Święta to wyzwanie rzucone rozumowi człowieka