5

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 czerwca 2014)