40

O arcybiskupie Wesołowskim i spotkaniu z ambasadorem USA