2

Czyny ascetyczne nie są dobre same w sobie, ale przez to, że się odnoszą do Boga (5 lipca 2014)