19

Żyć według benedyktyńskiej recepty „Ora et Labora”