52

Więź z Bogiem jest więzią miłości (9 lipca 2014)