15

Nie potrafimy dostrzec miłości Boga do nas (10 lipca 2013)