7

Trzeba oczyszczenia z grzechu, oczyszczenia serca (12 lipca 2014)