24

Życie polega na bezinteresownym, szczerym darze z siebie (17 lipca 2014)