7

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (18 lipca 2014)