13

KEEP CALM and ORA et LABORA, czyli niezwykłe, benedyktyńskie koszulki