10

Zamieszkiwanie w Chrystusie – wejście w intymność wzajemnego wsłuchiwania się (23 lipca 2014)