70

Szczęśliwi jesteście, że widzicie i słyszycie (26 lipca 2014)