4

Czy musimy się czegoś wyrzec? – 17. Niedziela Zwykła (27 lipca 2014)