3

Jesteśmy wobec Boga jak glina w ręku garncarza (31 lipca 2014)