2

Jakże zwodnicze są czasem pobożne myśli (4 sierpnia 2014)