35

Kara nie jest celem działania Bożego (5 sierpnia 2014)