1

Św. Antoni Wielki – zetknięcie ze złem w dziejach doświadczenia monastycznego