6

Grzechem jest nie tyle przekraczanie przykazań, ile raczej niewiara w Jezusa z Nazaretu (9 sierpnia 2014)