11

Każdy z nas nosi w sobie tajemnicę sumienia, w którym przemawia do nas Bóg (14 sierpnia 2014)