32

Nie wejdziemy do królestwa Bożego samodzielnie (19 sierpnia 2014)