1

Sam na sam z Bogiem, czyli kilka słów o Ojcach Pustyni