1

„Święcenie się imienia Boga” dokonuje się przez autentyczną wiarę ludu (21 sierpnia 2014)