6

Przekaz wiary w pełnej zgodności nauki i życia jest budowaniem przestrzeni miłości (25 sierpnia 2014)