5

Czujność powinna być zasadniczą postawą chrześcijan (28 sierpnia 2014)