70

Nigdy nie próbowałem relatywizować zła holocaustu