11

Prawo miłości – 23. Niedziela Zwykła (7 września 2014)