11

Nie ma miłości bez żywej relacji z innymi ludźmi (16 września 2014)