5

Każdy ma prawo do otrzymania konkretnej odpowiedzi [cz.3]