8

Zmartwych­wsta­nie jest kluczem do zrozumienia orędzia Ewangelii (19 września 2014)