2

Słuchanie stanowi klucz do poznania prawdy Bożej (22 września 2014)